Global Digital Clinic

Politika privatnosti

GLOBAL DIGITAL CLINIC D.O.O. putem svog portala www.globaldigitalclinic.com , zajedno sa svojim partnerima zdravstvenim ustanovama, lekarima i medicinskim osobljem koje te zdravstvene ustanove angažuju, omogućava korisnicima da lako i brzo dođu do izabranog lekara i dobiju brzu i kvalitetnu uslugu preko digitalnih platformi Global Digital Clinic-a, u skladu sa najvišim standardima lekarske prakse.

Ovo Obaveštenje o privatnosti i kolačićima Vama, kao posetiocu sajta i korisniku aplikacija, mi stavljamo na uvid, kako bismo Vam pomogli da razumete na koji način se Vaše lične informacije, kao i informacije koje nam prilikom korišćenja naših usluga stavite na raspolaganje koriste i distribuiraju našim partnerima.

OBAVEŠTENJE O PRIVATNOSTI NAČINU ČUVANJA PODATAKA I KOLAČIĆIMA

Administrator Vaših podatka je GLOBAL DIGITAL CLINIC DOO BEOGRAD.

U ime Global Digtal Clinic obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših korisnika i posetilaca internet portala www.globaldigitalclinic.com, kao i korisnika aplikacija u vlasništvu Global Digital Clinic-a.

Kao profesionalci u ovom poslu koji kroz mrežu zdravstvenih ustanova, lekara i medicinskog osoblja koji u njima rade a koji pružaju usluge video poziva preko portala www.globaldigitalclinic.com,u potpunosti razumemo da su Vaše lične informacije i informacije o Vašem zdravstvenom stanju poverljive. Posvećeni smo čuvanju i obezbeđivanju sigurnosti Vaših podataka na najbolji mogući način, primenjujući sve tehničke, tehnološke i organizacine mere u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima.

Politika privatnosti upoznaje posetioce i korisnike portala www.globaldigitalclinic.com, kao i korisnike aplikacija u vlasništvu Global Digital Clinic-a sa načinom na koji se prikupljaju i čuvaju lični podaci korisnika, informacijama o posetama portalu, informacijama o korišćenju naših aplikacija, kao i načinom čuvanja i korišćenja informacija koje korisnici aplikacija dostavljaju lekarima i medicinskom osoblju u cilju dobijanja lekarskog saveta u Internet savetovalištu.

Prosleđujući nam svoje lične podatke Vi potvrđujete da prihvatate naše Obaveštenje o privatnosti i kolačićima i saglasni ste da možemo da prikupljamo, obrađujemo, prenosimo, otkrivamo i koristimo Vaše lične podatke na način opisan u ovom Obaveštenju o privatnosti, načinu čuvanja podataka i kolačićima (“Obaveštenje”). Ako niste saglasni sa ovim Obaveštenjem, molimo Vas da nam ne šaljete svoje lične podatke.

I. KOJE PODATKE PRIKUPLJAMO

GLOBAL DIGITAL CLINIC od korisnika i posetilaca prikuplja lične podatke kao i sve podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Podaci koje prikupljamo su:

 • - podaci o ličnosti koji podrazumevaju informacije o pojedincu na osnovu kojih ga je moguće identifikovati, shodno važećem zakonu, kao što su ime i prezime, e-mail adresa, opština stanovanja (opciono adresa stanovanja) i broj telefona.
 • - podaci o zdravstvenom stanju i medicinski podaci koji podrazumevaju informacije koje dostavljate lekarima i medicinskom osoblju putem našeg portala u cilju obavljanja lekarske konsultacije ili konsultacije sa medicinskim osobljem u Internet savetovalištu na portalu www.globaldigitalclinic.com . Ovi podaci mogu podrazumevati: lekarske nalaze i izveštaje lekara, laboratorijske nalaze, kao i bilo koju drugu medicinsku dokumentaciju koju prilažete lekarima ili nekom od medicinskog osoblja u svoje ime ili ime lica čiji ste zakonski zastupnik ili staratelj.
 • - podaci o lekarima i medicinskom osoblju, koji se registruju u cilju pružanja usluga u Internet savetovalištu na portalu www.globaldigitalclinic.com i za rad na aplikacijama. Informacije koje prikupljamo o lekarima i medicinskom osoblju su: ime i prezime, lična fotografija, titula, informacije o specijalizaciji lekara/stručna sprema medicinskog radnika, broj licence, naziv klinike u kojoj rade, broj Ugovora zaključenog sa klinikom u kojoj rade i broj ugovora o angažovanju na portalu Global Digital Clinic-a. Informaciju o trenutnoj lokaciji za zdravstvene radnike dostupne na aplikaciji za kućne posete se prikuplja korišćenjem lociranja na njihovom mobilnom telefonu. Ova informacija se koristi za prikaz lokacije na mapi i precizno računanje troškova transporta i vremena dolaska.
 • - podaci o plaćanju, koji podrazumevaju informacije o načinu na koji plaćate naše usluge, podatke o Vašim platnim karticama neophodnim za plaćanje tražene usluge, podatke o ugovorima o osiguranju ukoliko uslugu plaćate preko osiguranja, podatke o Vašem poslodavcu ukoliko uslugu za Vas plaća poslodavac, kao i sve neophodne podatke kako bi se plaćanje uspešno izvršilo.
 • - podaci o kompjuteru i mobilnim uređajima podrazumevaju neophodne informacije o Vašem kompjuteru i Vašim mobilnim uređajima preko kojih pristupate našem portalu i našim aplikacijama, koje prikupljamo putem kolačića. To su informacije o internet pretraživačima koje koristite, kao i informacije o načinu na koji koristite naš portal i naše aplikacije. Više podataka o ovome možete naći u sekciji VI Podaci o kolačićima.

II. NA KOJI NAČIN PRIKUPLJAMO PODATKE

Podatke prikupljamo putem onlajn obrazaca koji se nalaze na našem sajtu i koje popunjavate kako biste koristili usluge našeg sajta ili zakazali onlajn konsultacije sa izabranim lekarom ili nekim od medicinskog osoblja, kao i da biste kasnije imali mogućnost zakazivanja kućne posete lekara i/ili medicinskog radnika. Informacije, koje od Vas prikupljamo u cilju pružanja željene usluge sa našeg sajta, obuhvataju Vaše ime i prezime, broj telefona, opštinu stanovanja (opciono adresa stanovanja) i e-mail adresu. Dodatno, možete odlučiti da dostavite i podatke o zdravstvenom stanju i medicinske podatke, kako je napred objašnjeno, odnosno da Vaši podaci o plaćanjima ili podaci o kompjuterima i mobilnim uređajima budu prikupljani u skladu sa ovom Politikom privatnosti. Davanjem Vaših podataka tokom korišćenja portala i prihvatanjem Uslova korišćenja i Politike privatnosti pristajete da se vaši podaci koriste u skladu sa Uslovima korišćenja i Politikom privatnosti, odnosno ovim Obaveštenjem Global Digital Clinic-a. Sve ostale podatke koje korisnik u toku konsultacije direktno daje izabranom lekaru i/ili medicinskom radniku, a koji ne spadaju u gore navedene podatke, korisnik daje svojevoljno i sam snosi odgovornost za takvo objavljivanje.

Lekari svoje lične podatke unose u onlajn obrasce predviđene za lekare u cilju davanja adekvatne informacije o sebi i svojoj stručnosti, kao i u cilju ostvarivanja kontakta sa korisnicima portala. Popunjavanjem obrazaca predviđenim za lekare i prihvatanjem Uslova korišćenja i Politike privatnosti, lekari daju svoj pristanak da se njihovi podaci koriste u skladu sa Uslovima korišćenja, Politikom privatnosti i ovim Obaveštenjem Global Digital Clinic-a. Lekari snose odgovornost u skladu sa pravilima lekarske etike za sve lične i ostale podatke korisnika koji se ne prikupljaju na sajtu www.globaldigitalclinic.com , a koje im korisnici dostave prilikom onlajn konsultacija u Internet savetovalištu ili na bilo koji drugi način, a u cilju obavljanja onlajn lekarske konsultacije i davanja lekarskog mišljenja i saveta. Lokacija zdravstvenih radnika prikuplja se sa mobilnog uredjaja i to samo u vreme kada su dostupni za pružanje usluga kućnih poseta na aplikaciji GDC Visit Me.

III. KAKO I U KOJE SVRHE KORISTIMO VAŠE PODATKE

Vaše informacije koristimo u skladu sa našim poslovnim aktivnostima kako bismo Vam pružili najbolju moguću uslugu, uključujući i sledeće:

 • - da bismo Vam omogućili onlajn konsultaciju sa Vašim željenim lekarom ili nekim od zdravstvenih radnika sa našeg portala kada Vi to želite;
 • - da bismo sačinili Vaš zdravstveni karton koji će biti dostupan samo Vama, Vašem izabranom lekaru i Vašem izabranom medicinskom osoblju;
 • - da bismo Vam zakazali pregled u jednoj od naših partnerskih ustanova po Vašem nalogu;
 • - da za Vas obavimo neku od rezervacija dostupnih na našem portalu po Vašem nalogu;
 • - da Vas obavestimo o našim novim uslugama i proizvodima ukoliko to želite;
 • - da Vas kontaktiramo u vezi sa zahtevom zbog kojeg ste nas prethodno kontaktirali;
 • - da odgovorimo na sva Vaša pitanja.
 • - da bismo Vas, ukoliko želite, kontaktirali u budućnosti putem e-maila i obavestili Vas o našim novim uslugama i proizvodima ili o izmenama naših Uslova korišćenja i Politike privatnosti.

Ukoliko ne želite naša obaveštenja u svakom trenutku se možete odjaviti na email privacy@globaldigitalclinic.com.

IV. KADA MOŽEMO USTUPITI VAŠE PODATKE

Vaše podatke možemo ustupiti:

 • - partnerskim klinikama kada je potrebno da u Vaše ime zakažemo pregled ili obavljanje neophodnih analiza u cilju dobijanja konačnog ili lekarskog mišljenja drugog lekara i u cilju otpočinjanja ili nastavka lečenja na nekoj od naših partnerskih klinika;
 • - nekom od naših partnera ukoliko je potrebno da u Vaše ime preko našeg portala izvršimo rezervacije koje od nas tražite;
 • - nekom od naših partnera koji preko našeg portala reklamira i prodaje određene proizvode i kada je potrebno da Vam se isporuči proizvod koji ste kupili i platili preko našeg portala;
 • - nekom od naših poslovnih partnera u zemlji ili inostranstvu kada je to neophodno radi održavanja portala, čuvanja ili dalje obrade Vaših podataka u skladu sa zakonima Republike Srbije.

Dodatno, Vaše podatke smo dužni učiniti dostupnim državnim organima u svim situacijama u kojima nas pozitivni zakonski propisi obavezuju da Vaše podatke stavimo na uvid državnim organima.

V. NAČIN ČUVANJA I BRISANJE PODATAKA

Podatke čuvamo tako da se ne može izvršiti profilisanje osobe odnosno da se ime i prezime ne može vezati za konkretne podatke o osobi već se osobi dodeljuje ID koji predstavlja određeni broj poznat samo administratorima, i na ovaj način se vrši pseudonimizacija korisnika.

Pseudonimizacija znači korišćenje Vaših podataka na način koji onemogućava da se Vaši lični podaci povežu sa Vama bez dodatnih informacija koje se čuvaju odvojeno, uz preduzete tehničke i organizacione mere koje sprečavaju bilo kakvu mogućnost Vaše identifikacije.

Svi podaci korisnika čuvaju se na zaštićenim, enkriptovanim serverima i pristup podacima, pored ovlašćenog osoblja Global Digital Clinic, imaju samo ovlašćeni korisnici odnosno samo vlasnik podataka i lekar kome je sam vlasnik dao eksplicitnu dozvolu za pristup podacima u cilju pružanja usluge u Internet savetovalištu na portalu Global Digital Clinic-a.

Kao korisnik portala www.globaldigitalclinic.com i svih aplikacija u vlasništvu Global Digital Clinic-a možete u svakom trenutku zatražiti brisanje svih svojih podataka sa portala i aplikacija. Zahtev za brisanje možete poslati na privacy@globaldigitalclinic.com i svi Vaši podaci će biti izbrisani po prijemu zahteva.

VI. PODACI O KOLAČIĆIMA

Ovaj internet portal koristi kolačiće kako bismo Vas razlikovali od ostalih korisnika na našem internet portalu. Oni nam pomažu da Vam omogućimo dobro iskustvo prilikom pretraživanja našeg portala, a omogućava nam i da poboljšamo svoj internet portal.

Kolačić je mala datoteka sa slovima i brojevima koju memorišemo na Vašem pretraživaču i hard disku Vašeg računara. Kolačići sadrže informacije koje se prenose na hard disk Vašeg računara.

Više informacija o zaštiti podataka u vezi sa Google Analytics potražite na internet stranici Google Analytics. Prikupljanje i obradu podataka (uključujući i vašu IP adresu) od strane Google Analytics-a možete sprečiti instaliranjem dodatka za Vaš pretraživač Google Analytics Opt-out Browser Add-on

Informacije prikupljene putem kolačića se obrađuju i čuvaju na serverima kojima upravlja Google i koji se nalaze u SAD. Vaša IP adresa neće biti povezana sa drugim podacima Google-a. Prikupljene informacije se mogu preneti na treće strane u slučaju zakonske obaveze ili ako treće lice obrađuje ove podatke po nalogu.

Kako da deaktivirate kolačiće

Imate mogućnost da prihvatate ili odbacujete kolačiće izmenom podešavanja u Vašem pretraživaču. Međutim, možda nećete moći da koristite sva interaktivna svojstva naše internet stranice ako deaktivirate kolačiće.

Postoji dosta načina za upravljanje kolačićima. Pogledajte uputstva za svoj pretraživač ili ekran za pomoć da biste saznali više o ovim funkcijama. Na primer, kada koristite Internet Explorer, možete da odete na kartice Tools/Internet Options/Security i Privacy da biste prilagodili pregledač svojim očekivanjima. Ako koristite različite računare na različitim lokacijama, moraćete da se postarate da svaki pregledač bude podešen prema Vašim potrebama u pogledu kolačića.

Neki moderni pretraživači imaju svojstvo da analiziraju politike o privatnosti internet stranica i da omoguće korisniku da upravlja svojim potrebama u pogledu privatnosti. To je poznato kao 'P3P' svojstvo (eng. Privacy Preferences Platform).

Lako možete da izbrišete bilo koji kolačić koji se nalazi u direktorijumu sa kolačićima u Vašem pregledaču.

VII. MERE BEZBEDNOSTI

Preduzimamo stroge fizičke, elektronske i administrativne sigurnosne mere da bismo zaštitili Vaše informacije od pristupa neovlašćenih osoba kao i od nezakonite obrade, slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja kako u “online” tako i u “offline” režimu. Zadržaćemo Vaše informacije tokom razumnog vremenskog perioda ili koliko je to zakonski propisano.

VIII. ZAŠTITA POVERLJIVIH PODATAKA O TRANSAKCIJI

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informracije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Naš PCI DSS provajder je sertifikovan, ovlašćen za rad sa platnim karticama.

Sigurnost podataka prilikom kupovine garantuje procesor platnih kartica, NestPay, pa se tako kompletan proces naplate obavlja na stranicama Nestpay-a. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

IX. IZJAVA O ODRICANJU

Korisnik je dužan da nam u cilju pružanja dobre i efikasne usluge dostavi tačne podatke koji se od njega traže. Korisnik je sam odgovaran za tačnost datih podataka i Global Digital Clinic ne snosi nikakvu odgovornost ukoliko korisnik pretrpi bilo kakvu štetu iz razloga što je sam dostavio netačne ili pogrešne podatke.

Treba imati u vidu da internet predstavlja globalno okruženje i da korišćenje internet portala za prikupljanje i obradu ličnih informacija nužno obuhvata i prenos podataka širom sveta. Stoga, pregledavanjem internet portala www.globaldigitalclinic.com i elektronskom komunikacijom sa nama, potvrđujete i saglasni ste da i mi obrađujemo lične informacije na taj način.

GLOBAL DIGITAL CLINIC DOO sprovodi sve neophodne kao i sve razumne mere zaštite od virusa i drugih opasnih komponenata. Priroda interneta je takva da nije moguće obezbediti da Vaš pristup internet stranici bude bez prekida ili grešaka, ili da ova internet stranica, njeni serveri ili elektronska pošta koju možemo poslati ne sadrže viruse ili druge opasne komponente.

GLOBAL DIGITAL CLINIC takođe ne snosi odgovornost od eventualnih napada hakera ili virusa sa interneta koji mogu ugroziti ili kompromitovati sigurnost Vaših podataka.

X. KONTAKTIRAJTE NAS

Ukoliko imate bilo kakve komentare, pitanja, nedoumice ili zahteve koji se odnose na upotrebu Vaših ličnih informacija od strane GLOBAL DIGITAL CLINIC DOO ili pitanja o ovom Obaveštenju o privatnosti i kolačićima, kontaktirajte nas preko kontakt podataka sa stranice Kontakt. Vaša pitanja su dobrodošla, kao i sve sugestije koje možete imati o ovom Obaveštenju.

GLOBAL DIGITAL CLINIC DOO zadržava pravo izmene i dopune ovog Obaveštenja o privatnosti. Vaša je obaveza da redovno proveravate ovo Obaveštenje kako biste se informisali o njihovim izmenama i dopunama. Obezbedićemo Vam obaveštenje na ovoj internet stranici o svim većim izmenama u roku od najmanje 30 dana nakon izmene i ako je moguće slanjem obaveštenja elektronskom poštom.

Ažurirano: 10.05.2020